Gegevensbescherming

1. Onderwerp van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens (“deze verklaring”) is van toepassing op alle diensten die via het domein "www.biologischverpakken.nl" of "www.bionatic.com" of een subdomein daarvan worden aangeboden.

Tenzij anders bepaald, wordt in deze verklaring uitsluitend geregeld op welke wijze Bionatic GmbH & Co. KG omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u klachten heeft over de prestaties van derden, zijn uitsluitend de bepalingen van deze derden inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Bionatic GmbH & Co. KG, Bremen voert geen controle uit van de bepalingen van derden inzake de bescherming van derden.

2. Verantwoordelijke partij

Verantwoordelijke partij in de zin van de Duitse wet op de bescherming van de persoonsgegevens is Bionatic GmbH & Co. KG, Löwenhof 9, 28217 Bremen. Bij vragen inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt u verzocht een e-mail te zenden naar greenbox(at)bionatic.de. Via dit adres kunt u tevens te allen tijde de over u opgeslagen gegevens opvragen, laten wijzigen of vernietigen.

3. Registratie van gegevens

U kunt onze website ook altijd bekijken zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Het staat u te allen tijde vrij te bepalen of u ons uw gegevens wilt verstrekken of niet.

Indien u echter producten wilt aanschaffen via onze website, zich wilt registreren of wilt abonneren op onze newsletter, dient u wel persoonsgegevens te verstrekken. Bij deze gegevens gaat het om uw naam, adres, e-mailadres en overige persoonsgegevens waarom Bionatic GmbH & Co. KG vraagt.

Daarnaast worden bepaalde gegevens zoals uw IP-adres, type browser en de tijdstippen van toegang automatisch door uw computer naar ons verzonden en opgeslagen op onze server. Het IP-adres is een wereldwijd geldende, unieke code van uw computer, bestaande uit vier afzonderlijke met punten van elkaar gescheiden cijferreeksen. Als particuliere gebruiker zult u meestal niet hetzelfde IP-adres gebruiken, omdat uw provider dat slechts tijdelijk aan u toewijst. Statische IP-adressen maken het echter in principe wel mogelijk de gebruikersgegevens te achterhalen. Behalve voor ingrijpen bij wederrechtelijke toegang tot ons internetassortiment koppelen wij deze gegevens in principe niet aan personen, maar analyseren wij ze op geanonimiseerde basis om te beoordelen welke websites de meeste bezoekers trekken, hoeveel bezoekers er zijn per dag, etc. Om ons internetassortiment zo aantrekkelijk mogelijk te maken maken wij net als veel andere aanbieders gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die het mogelijk maken bezoekers te herkennen, zodat u zich niet steeds opnieuw hoeft aan te melden. Deze cookies worden in de regel na afloop van uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd van uw harde schijf. Andere cookies blijven staan op uw computer, zodat we u de volgende keer kunnen herkennen. Wij gebruiken cookies om de frequentie van de geopende pagina's en het navigeren over de site te meten en te sturen. Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bezoeken. U kunt uw internetbrowser namelijk zo instellen dat alle cookies worden geweigerd.

Wij registreren, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. Wij houden ons aan de wettelijke verplichting u erop te attenderen wanneer uw digitale toestemming nodig is in het kader van onze website.

4. Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te kunnen aanpassen aan de behoefte en voortdurend te verbeteren.

Bionatic GmbH & Co. KG gebruikt uw persoonsgegevens om u in staat te stellen via onze webshop overeenkomsten met ons aan te gaan en betalingen en bestellingen te verrichten. Verder worden uw gegevens gebruikt voor het aangaan van en de uitvoering en afwikkeling van uw verbintenis met Bionatic GmbH & Co. KG. Ook gebruiken we uw gegevens om met u te kunnen communiceren. Daartoe behoort onder meer de mogelijkheid u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening. Indien u zich geabonneerd heeft op onze e-mailnieuwsbrief, gebruiken we uw gegevens om u regelmatig op de hoogte te stellen van producten, diensten en gebeurtenissen die voor u interessant kunnen zijn. Mocht u onze e-mailnieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden via “Mijn account”. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om derden in staat te stellen op ons verzoek technische, logistieke of andere diensten te verrichten. Tot slot gebruiken we uw gegevens ook om misbruik van onze websites te voorkomen en in te grijpen bij wederrechtelijke toegang.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens toe via e-mail. U kunt de AV te allen tijde hier online bekijken. Uw vorige bestellingen kunt u inzien onder “Mijn account”.

5. Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden uiteraard niet verkocht aan derden. Bionatic GmbH & Co. KG, Bremen geeft de gegevens die zij van u heeft ontvangen niet door aan derden.

Het kan voorkomen dat wij andere ondernemingen en personen inschakelen voor de uitvoering van bepaalde taken en diensten. Zo hebben wij bijvoorbeeld dienstverleners opdracht gegeven het gebruik van onze websites te analyseren en zorg te dragen voor de afwikkeling van betalingen (PayPal, incasso en koop op rekening).

Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Deze dienstverleners zijn verplicht uw persoonsgegevens conform deze verklaring en de desbetreffende wetgeving te behandelen.

6. Vernietiging van gegevens

Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden en de betaling, worden ze vernietigd. Indien gegevens om fiscaalrechtelijke redenen bewaard moeten worden, worden die beveiligd. Deze gegevens kunnen dan niet meer voor andere doeleinden worden gebruikt.

7. Wijziging van deze verklaring omtrent de beveiliging van persoonsgegevens

Bionatic GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor deze verklaring omtrent de beveiliging van persoonsgegevens aan te passen aan eventuele toekomstige wijzigingen.

8. Google Analytics en Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer waarmee het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of de lidstaten bij het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte eerst ingekort door Google. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten van de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten rond het gebruik van de website en internet voor de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat het opslaan van cookies belet wordt. U kunt ook beletten dat door de cookie gegeneerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan of verwerkt door Google door via de volgende link de desbetreffende browser plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Indien Google Adsense, een webadvertentiedienst van Google Inc., USA ("Google"), reclame aan deze website (advertentieteksten, banners etc.) koppelt, kan het voorkomen dat uw browser een door Google Inc. of derde verzonden cookie opslaat. De in de cookie opgeslagen informatie kan door Google inc. of derden worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. Daarnaast gebruikt Google Adsense voor het verzamelen van informatie ook zogenaamde WebBacons (kleine onzichtbare tekens), voor eenvoudige acties als het registreren, verzamelen en analyseren van het bezoekersverkeer op de website. De via de cookie en/of WebBacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt de daarmee verzamelde informatie voor het analyseren van uw gebruik ten behoeve van de AdSense-reclame. Google zal deze informatie ook aan derden overdragen indien dat wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere door Google opgeslagen gegevens. U kunt beletten dat er cookies en WebBacons worden opgeslagen op uw harde schijf. Daarvoor dient u bij uw browser-instellingen “geen cookies accepteren" te kiezen (in Internet-Explorer onder “extra's / internetopties / gegevensbescherming/ instellingen", bij Firefox onder “extra's / instellingen/ gegevensbescherming/ cookies").

9. Facebook like-button

Deze website gebruikt de applicatie "I like" van Facebook Inc. De geïntegreerde Facebookbutton communiceert daarbij voortdurend met Facebook.

Als u op de like-button klikt, kunnen bij Facebook geregistreerde gebruikers automatisch een notitie achterlaten op uw Facebookprofiel, dat u de gelinkte content van de exploitant van de desbetreffende website waardeert. Daarmee verandert bijvoorbeeld de grafische afbeelding van de button wanneer een bezoeker ondertussen ingelogd is op zijn Facebookaccount en wordt dat direct doorgegeven aan de Facebookserver. Het wordt daar dan opgeslagen in het profiel van de gebruiker. Welke pagina's geliket zijn, wordt doorgegeven via de URL. Tot de via de like-button op de pagina van de desbetreffende website-exploitant geregistreerde gegevens behoren ook persoonsgegevens, omdat de gebruiker via de koppeling met zijn Facebook-account zonder meer identificeerbaar is.

Bionatic GmbH & Co. KG

Laatst bekeken