Goed nieuws!
Vanaf 1 mei worden uw bestellingen rechtstreeks verwerkt door het hoofdkantoor van Bionatic in Bremen. Voor u betekent dit betere beschikbaarheid van goederen, snellere leveringen en betere toegankelijkheid van klantenondersteuning.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Geschiktheid voor levensmiddelen en aanwijzingen voor het gebruik

Overeenkomstig de geldende voorschriften van de Duitse Bedarfsgegenständeverordnung § 2 lid 1, juncto Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- en Futtermittelgesetzbuch § 2 lid 6 en artikel 1 lid 2 van verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen worden in opdracht van de desbetreffende producent of importeur regelmatig laboratoriumtests uitgevoerd door een onafhankelijk instituut.
Indien in een product kunststoffen zijn verwerkt, wordt de verklaring van de producent inzake de naleving van de voorschriften van richtsnoer 2002/72/EC, 2008/39/EC of (EG) Nr. 10/2011 bevestigd.

Laatst bekeken